<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/day_19
<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="https://tu.duo
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/day_22
<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="https://tu.duo
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/news/d
<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="https://tu.duo
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/day_22
<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="https://tu.duo
<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="http://bbsimg.
<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="https://tu.duo

直播吧12月9日讯 据西班牙《马卡报》报道,门德斯将AC米兰前锋莱奥推荐给了皇马,但是皇马方面并不感兴趣。

皇马无意引进莱奥,他们对于门德斯的推荐置之不理,就像此前拒绝了对加克波的推荐一样。

莱奥近两年在AC米兰表现出色,不过双方的续约谈判进展并不顺利。

(Paul)